Thứ sáu, 30/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Châu Cường
 • Trần Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0916853478
  • Email:
   quangcc1980@gmail.com
 • Nguyễn Sơn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0974028828
 • Hoàng Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Toán-Lý
  • Điện thoại:
   0978977616
  • Email:
   hong.anhdao.o@gmail.com
 • Lô Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học : Văn- Sử
  • Điện thoại:
   0399673562
  • Email:
   ninh71@gmail.com